สมัครตัวแทนจำหน่าย

เงื่อนไขและข้อตกลงการจำหน่ายสินค้า  ของ บริษัท อ็อคโทเบอร์ สกินแคร์ จำกัด ผ่าน Marketplace

  1. บริษัทไม่อนุญาตให้ตัวแทนจำหน่าย จัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม ขึ้นเองนอกเหนือจากที่บริษัทกำหนด
  2. บริษัทไม่อนุญาตให้ตัวแทนจำหน่าย จำหน่ายสินค้าต่ำกว่าราคาขายปลีกตามที่บริษัทกำหนด
  3. บริษัทไม่อนุญาตให้ตัวแทนจำหน่าย นำสินค้าไปจำหน่าย ผ่านช่องทาง Marketplace* ต่ำกว่าราคาขายปลีกตามที่บริษัทกำหนด
  4. บริษัทไม่อนุญาตให้ตัวแทนจำหน่าย เข้าร่วมจัดโปรโมชั่นกับช่องทาง Marketplace* ในราคาที่ต่ำกว่าราคาขายปลีกและโปรโมชั่นนอกจากที่บริษัทฯ กำหนด เว้นแต่ เป็นการจำหน่ายในราคาขายและโปรโมชั่นที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
  5. หากตัวแทนจำหน่ายไม่ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งอันเป็นเหตุให้บริษัทเกิดความเสียหายแก่บริษัท ตัวแทนจำหน่ายต้องยอมถูก “ยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่าย” และไม่อนุญาตให้ขายสินค้าใดๆ ภายใต้บริษัท อ็อคโทเบอร์ สกินแคร์ จำกัด อีกต่อไป

Marketplace* คือช่องทางการขายผ่านสื่ออนไลน์ เช่น Lazada, Shopee, Alibaba เป็นต้น

เพื่อยืนยันตัวตน โปรดติดต่อทางเพจ Snow Mousse Thailand เพจบริษัท

logo_SnowMousse-300px

บริษัท อ็อคโทเบอร์ สกินแคร์ จำกัด
1350/717 อาคารไทยรงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
เลขจดแจ้ง อย. : 10-1-6100054994

© 2019 All rights Reserved.